Είστε εδώ

Περί φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων

Γιάννης Κανουπάκης
του Γιάννη Κανουπάκη

Πρόσφατα δημοσιεύτηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ), υπ’ αριθμ. 42863/438, «Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων και των τεχνικών προδιαγραφών για την εγκατάσταση συσκευών φόρτισης συσσωρευτών ηλεκτροκίνητων οχημάτων (σημεία επαναφόρτισης) στις εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης οχημάτων, σε δημοσίως προσβάσιμα σημεία επαναφόρτισης κατά μήκος του αστικού, υπεραστικού και εθνικού οδικού δικτύου, καθώς και σε χώρους στάθμευσης δημόσιων και ιδιωτικών κτιρίων».

Όπως τονίζεται σχετικά, με την απόφαση αυτή ενισχύεται και διευρύνεται η ανάπτυξη των υποδομών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων και η διείσδυσή τους στην ελληνική αγορά.Για πρώτη φορά, λοιπόν, θεσμοθετούνται προδιαγραφές για σημεία φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, που μπορούν να εγκατασταθούν σε οποιοδήποτε δημοσίως προσβάσιμο από ηλεκτρικά οχήματα σημείο, όπως τοπικά ή εθνικά οδικά δίκτυα, ιδιωτικά κτίρια κ.τ.λ.

Επίσης, καθορίζονται νέες τεχνικές προδιαγραφές σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα και Κανονισμούς, στην κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2014/94/ΕΕ για την «Ανάπτυξη Υποδομών Εναλλακτικών Καυσίμων». Ταυτόχρονα, απλοποιείται η διαδικασία αδειοδότησης της εγκατάστασης των υποδομών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.Στην ΚΥΑ προβλέπεται, μεταξύ άλλων, και η δημιουργία «Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Υποδομών Εναλλακτικών Καυσίμων» του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, όπου θα καταγράφονται και οι πληροφορίες (ηλεκτρονικό μητρώο) για τις υποδομές φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.

Ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι το ηλεκτρονικό μητρώο της πλατφόρμας αυτής θα είναι διαλειτουργικό με τα ηλεκτρονικά μητρώα των υπολοίπων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι, μέσω αυτής θα δίνεται η δυνατότητα πληροφόρησης των πολιτών όλων των ευρωπαϊκών χωρών για τη διαθεσιμότητα των σημείων φόρτισης σε κάθε γεωγραφική περιοχή, καθώς και τεχνικές (χρόνος φόρτισης κ.τ.λ.) ή εμπορικές (κόστος ενέργειας) πληροφορίες σχετικά με το κάθε σημείο φόρτισης.

Στο πλαίσιο ανάπτυξης του διαλειτουργικού αυτού μητρώου, βρίσκεται σε εξέλιξη το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «DataCollection», στο οποίο η χώρα μας συμμετέχει και εκπροσωπείται από το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, και ο στόχος είναι η ενιαία κωδικοποίηση των ηλεκτρονικών συστημάτων όλων των ευρωπαϊκών χωρών, τα οποία θα παρέχουν πληροφόρηση για τα σημεία φόρτισης των ηλεκτρικών οχημάτων. 

Ωστόσο, πιστεύει κάποιος σήμερα στην Ελλάδα ότι οι συνθήκες είναι τέτοιες που επιτρέπουν τη μαζική διείσδυση ηλεκτρικών οχημάτων στην αγορά; Τα κόστη κτήσης είναι εξόχως απαγορευτικά, αφού το να έχεις στην κατοχή σου ένα ηλεκτροκίνητο όχημα σημαίνει διπλάσιο τίμημα στις περισσότερες περιπτώσεις. Από εκεί και πέρα, η συμπεριφορά των Ελλήνων έναντι των αστικών υποδομών, εν γένει, σε συνδυασμό με την παντελή έλλειψη οργάνωσης κατάλληλων χώρων στάθμευσης στο οδικό δίκτυο με σύγχρονες προδιαγραφές, κάθε άλλο παρά εγγυώνται την ακώλυτη ανάπτυξη φορτιστών.

Σε ένα κράτος που δεν δίνει κίνητρα, ενώ έχει δείξει απαράδεκτα δείγματα γραφής, ως προς τη θέσπιση νομικών πλαισίων, την ανικανότητα εφαρμογής τους και τηνπλήρη αδιαφορία δημιουργίας αποτελεσματικών ελεγκτικών μηχανισμών, μια ΚΥΑ θα μας πάει στο μέλλον; Εδώ κάτι κυρίες στις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες δεν ξέρουν ακόμη τι σημαίνει υβριδικό, αμιγώς ηλεκτρικό και ηλεκτρικό με βενζινοκινητήρα που λειτουργεί απλώς ως γεννήτρια ρεύματος, προκειμένου να δοθούν εγκρίσεις τύπου με την ορθή φορολόγηση…