Είστε εδώ

Νομικά Ζητήματα

Ταξίδι στο εξωτερικό. Χρειάζομαι πράσινη κάρτα ή όχι;

Το Π.Δ. 237/1986, όπως σήμερα τροποποιημένο ισχύει, προβλέπει στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 :  «Αυτοκίνητο όχημα που έχει τον τόπο της συνήθους στάθμευσής του στην Ελληνική Επικράτεια και εξέρχεται από τα όρια αυτής (δηλαδή, στο εξωτερικό), πρέπει να εφοδιάζεται με πιστοποιητικό διεθνούς ασφάλισης (πράσινη κάρτα) που ισχύει τουλάχιστον στο έδαφος των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), των κρατών του Ενιαίου Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) και των λοιπών κρατών, των οποίων τα Εθνικά Γραφεία Διεθνούς Ασφάλισης δεσμεύονται να εφαρμόζουν το τμήμα ΙΙΙ της Ενοποιημένης Συμφωνίας.», «Η παρούσα παράγραφος παύει να ισχύει, εφόσον ο τύπος της βεβαίωσης και του ειδικού σήματος που προβλέπονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 του παρόντος διατάγματος περιλαμβάνει υποχρεωτική και τη με λατινικά γράμματα αποτύπωση των σχετικών στοιχείων.».

Συνεπώς, κάθε χώρα έχει (ή πρέπει να έχει) το δικό της Εθνικό Γραφείο (Διεθνούς) Ασφάλισης, στο εξής για συντομία θα αναφέρεται «Ε.Γ.Α.», στο οποίο μετέχουν οι εθνικές ασφαλιστικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στη χώρα αυτή.

Κάθε «Ε.Γ.Α.» εξυπηρετεί το σκοπό γρήγορης διευθέτησης αστικών αξιώσεων (αποζημίωση) που έχει τρίτος, ο οποίος ζημιώθηκε, λόγω τροχαίου ατυχήματος, εντός του εδάφους αρμοδιότητας του «Ε.Γ.Α.» και στο οποίο τροχαίο υπαίτιο ήταν όχημα με συνήθη στάθμευση στην αλλοδαπή.

Κάθε «Ε.Γ.Α.» μετέχει στο Συμβούλιο των Γραφείων (Διεθνούς) Ασφάλισης, το οποίο είναι επιφορτισμένο με τη διοίκηση και λειτουργία του συστήματος διεθνούς ασφαλίσεως αστικής ευθύνης έναντι τρίτων εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων (γνωστό ως «Σύστημα Πράσινης Κάρτας».)

Κατόπιν  των εργασιών που έλαβαν χώρα το 2002 στο Ρέθυμνο Κρήτης, το  Συμβούλιο  των Γραφείων (Διεθνούς) Ασφάλισης, εξέδωσε ενοποιημένη σύμβαση με υποχρεωτική ισχύ της στις χώρες μέλη του, η οποία επικαιροποιήθηκε στις εργασίες του που έλαβαν χώρα στη  Λισσαβόνα το 2008. Η σύμβαση προβλέπει απλοποιημένη διαδικασία αποζημίωσης αστικής ευθύνης έναντι τρίτων από το «Ε.Γ.Α.» της χώρας εντός της οποίας συνέβη το ατύχημα, το οποίο «Ε.Γ.Α.», αφού αποζημιώσει τον τρίτο ζημιωθέντα, θα διεκδικήσει την επανείσπραξη της αποζημίωσης από την (αλλοδαπή) ασφαλιστική εταιρεία που είναι ασφαλισμένο το υπαίτιο όχημα.

Πρακτικά, επειδή οι χώρες του Ενιαίου Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) έχουν προσυπογράψει μεταξύ τους το τμήμα III της Ενοποιημένης Συμφωνίας, στα οχήματα με πινακίδα κυκλοφορίας από αυτές τις χώρες  δεν γίνεται αμοιβαία έλεγχος ύπαρξης πιστοποιητικού διεθνούς ασφάλισης (πράσινη κάρτα), αλλά τεκμαίρεται η ύπαρξη της ασφαλιστικής κάλυψης, υπό την προϋπόθεση ότι η βεβαίωση ασφαλιστικής κάλυψης που χορηγεί η εγχώρια ασφαλιστική εταιρεία και το ειδικό σήμα έχουν γραφτεί και με λατινικούς χαρακτήρες.  

Κατά συνέπεια, οι οδηγοί που θέλουν να ταξιδέψουν εντός αυτών των χωρών και το όχημα τους είναι ταξινομημένο σε μία εξ αυτών, δεν υποχρεούνται στην έκδοση πράσινης κάρτας. Αυτονόητο είναι, ότι οφείλουν να έχουν έγκυρο  και εν ισχύ ασφαλιστήριο συμβόλαιο που καλύπτει την υποχρεωτική ασφάλιση της εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης έναντι τρίτων του οχήματός τους.

Παρ’ όλα αυτά, σας συμβουλεύουμε να ζητήσετε από την ασφαλιστική σας εταιρεία να σας δώσει πράσινη κάρτα,  η οποία συνήθως χορηγείται δωρεάν. Θα σας διευκολύνει σε περίπτωση δειγματοληπτικού ελέγχου και ατυχήματος, διότι η πράσινη κάρτα είναι ένα διεθνώς αναγνωρίσιμο έγγραφο ασφαλιστικής κάλυψης, ενώ ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο στην ελληνική γλώσσα πιθανόν να μην μπορεί να γίνει κατανοητό από κάποια Αρχή στο εξωτερικό και επομένως να δυσκολευτείτε να αποδείξετε την ασφαλιστική σας κάλυψη.

Για τις υπόλοιπες χώρες εκτός «Ε.Ο.Χ.», απαραίτητο  είναι να ζητήσετε από την ασφαλιστική σας εταιρεία να σας χορηγήσει πράσινη κάρτα για τις χώρες που πρόκειται να ταξιδέψετε, η οποία θα ισχύει τις ημέρες του ταξιδιού σας.

Λάβετε,  επίσης, υπόψη, ότι  η σύμβαση ιδίων ζημιών (δηλαδή, «μικτή ασφάλιση»), που είναι προαιρετική και όχι υποχρεωτική, δεν ρυθμίζεται από τις διατάξεις του Π.Δ. 237/1986,  αλλά από τις διατάξεις του ασφαλιστικού νόμου και για να επεκταθεί η ισχύς της στην αλλοδαπή πρέπει αυτό να έχει συμφωνηθεί ειδικά και να καταβληθεί, τυχόν, προβλεπόμενο επασφάλιστρο. Έτσι, για την επέκταση της ασφαλιστικής κάλυψης για ίδιες ζημίες στο εξωτερικό, απαιτείται να εκδοθεί πρόσθετη πράξη, ανεξάρτητη από το πιστοποιητικό ασφαλιστικής κάλυψης εξωτερικού και πιστοποιητικό διεθνούς ασφάλισης - πράσινη κάρτα.

Επομένως, πριν ταξιδέψετε στο εξωτερικό με το όχημά σας, μιλήστε με τον ασφαλιστή σας για το αν χρειάζεται να κάνετε κάποια πρόσθετη πράξη εξωτερικού με ενδεχομένως πληρωμή πρόσθετων ασφαλίστρων, ώστε να επεκτείνετε τις προαιρετικές καλύψεις του ασφαλιστηρίου συμβολαίου σας για το συγκεκριμένο ταξίδι.

Νικόλαος Σταυρόπουλος

Σχετικά άρθρα

Έφυγε για τη γειτονιά των αγγέλων εντελως ξαφνικά στα 66 χρόνια του ο Λάκης. Εκεί που αναρτούσε διαφορά θέματα από τις εκδρομές που διοργάνωνε.

Ράλι Ρώμης-1ο σκέλος

Με τα αγωνιστικά αυτοκίνητα να διασχίζουν το Κολοσσαίο στην «καρδιά» της Ρώμης, ξεκίνησε ο 2ος κύκλος του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος ράλι με τον ομώνυμο αγώνα. 

Το ράλι Ρώμης είναι ο 5ος γύρος του ERC με ασφάλτινες Ειδικές Διαδρομές. 

Βάλτερι Μπότας

Η silly season έχει ξεκινήσει για τα καλά στη Formula 1 αφού πλέον εκτός από τα διάφορα δημοσιεύματα για πιθανές μετακινήσεις, έχουν αρχίσει και οι οδηγοί να απαντάνε σε κάποια από αυτά και να ρίχνουν ή να κόβουν γέφυρες, ανάλογα με το τι θέλουν να πετύχουν.

Νέο κιβώτιο από τη Hyundai

Η Hyundai δημιούργησε ένα νέο αυτόματο κιβώτιο για υβριδικά μοντέλα με το οποίο υπόσχεται ταχύτερες, ομαλότερες και πιο ακριβείς αλλαγές ταχυτήτων το οποίο ονομάζεται Active Shift Control (ASC).

Skoda

To επόμενο στάδιο μετά την επικαιροποίηση ενός μοντέλου είναι να μπει στη γραμμή παραγωγής, κάτι που μόλις έπραξε η Skoda με τη Superb.

McLaren

Κάθε McLaren F1 αποτελεί κάτι το ξεχωριστό αφού η βρετανική μάρκα παρήγαγε μόλις 106 μονάδες με τις 64 από αυτές να έχουν τη δυνατότητα να κυκλοφορήσουν νόμιμα στο δρόμο, οπότε οι τιμές τους εκτοξεύονται σε δυσθεώρητα ύψη, κάθε φορά που μία από αυτές βγαίνει σε δημοπρασία.

Haas

Οι κακές εμφανίσεις του Γκροζάν στο πρώτο μισό του πρωταθλήματος του 2018 αλλά και στο φετινό θέτουν σε κίνδυνο τη θέση του στην ομάδα της Haas με το Γκραν Πρι της Βρετανίας να επιδεινώνει τη θέση του.

Renault Fuego Turbo

Με μια δόση ρομαντισμού οδηγήσαμε το ιστορικό Fuego Turbo σε εκδήλωση που διοργάνωσε πρόσφατα η Renault στη Γαλλία με αφορμή τη συμπλήρωση 40 ετών από την πρώτη της νίκη στη Formula 1 με υπερτροφοδοτούμενο κινητήρα.

Καλιφόρνια

Στην Καλιφόρνια και συγκεκριμένα στο Σακραμέντο η αστυνομία συνέλαβε εφτά άτομα και τους απήγγειλε 27 κατηγορίες επειδή έκαναν τα λεγόμενα “ντόνατς” ενώ βρίσκονταν σε αυτοκινητόδρομο.

Peugeot Besikos A.E.

Πιο έντονα χτυπά πλέον η «καρδιά» της Peugeot στα βόρεια προάστια της Αττικής.