Είστε εδώ

Νομικά Ζητήματα

Ταξίδι στο εξωτερικό. Χρειάζομαι πράσινη κάρτα ή όχι;

Το Π.Δ. 237/1986, όπως σήμερα τροποποιημένο ισχύει, προβλέπει στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 :  «Αυτοκίνητο όχημα που έχει τον τόπο της συνήθους στάθμευσής του στην Ελληνική Επικράτεια και εξέρχεται από τα όρια αυτής (δηλαδή, στο εξωτερικό), πρέπει να εφοδιάζεται με πιστοποιητικό διεθνούς ασφάλισης (πράσινη κάρτα) που ισχύει τουλάχιστον στο έδαφος των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), των κρατών του Ενιαίου Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) και των λοιπών κρατών, των οποίων τα Εθνικά Γραφεία Διεθνούς Ασφάλισης δεσμεύονται να εφαρμόζουν το τμήμα ΙΙΙ της Ενοποιημένης Συμφωνίας.», «Η παρούσα παράγραφος παύει να ισχύει, εφόσον ο τύπος της βεβαίωσης και του ειδικού σήματος που προβλέπονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 του παρόντος διατάγματος περιλαμβάνει υποχρεωτική και τη με λατινικά γράμματα αποτύπωση των σχετικών στοιχείων.».

Συνεπώς, κάθε χώρα έχει (ή πρέπει να έχει) το δικό της Εθνικό Γραφείο (Διεθνούς) Ασφάλισης, στο εξής για συντομία θα αναφέρεται «Ε.Γ.Α.», στο οποίο μετέχουν οι εθνικές ασφαλιστικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στη χώρα αυτή.

Κάθε «Ε.Γ.Α.» εξυπηρετεί το σκοπό γρήγορης διευθέτησης αστικών αξιώσεων (αποζημίωση) που έχει τρίτος, ο οποίος ζημιώθηκε, λόγω τροχαίου ατυχήματος, εντός του εδάφους αρμοδιότητας του «Ε.Γ.Α.» και στο οποίο τροχαίο υπαίτιο ήταν όχημα με συνήθη στάθμευση στην αλλοδαπή.

Κάθε «Ε.Γ.Α.» μετέχει στο Συμβούλιο των Γραφείων (Διεθνούς) Ασφάλισης, το οποίο είναι επιφορτισμένο με τη διοίκηση και λειτουργία του συστήματος διεθνούς ασφαλίσεως αστικής ευθύνης έναντι τρίτων εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων (γνωστό ως «Σύστημα Πράσινης Κάρτας».)

Κατόπιν  των εργασιών που έλαβαν χώρα το 2002 στο Ρέθυμνο Κρήτης, το  Συμβούλιο  των Γραφείων (Διεθνούς) Ασφάλισης, εξέδωσε ενοποιημένη σύμβαση με υποχρεωτική ισχύ της στις χώρες μέλη του, η οποία επικαιροποιήθηκε στις εργασίες του που έλαβαν χώρα στη  Λισσαβόνα το 2008. Η σύμβαση προβλέπει απλοποιημένη διαδικασία αποζημίωσης αστικής ευθύνης έναντι τρίτων από το «Ε.Γ.Α.» της χώρας εντός της οποίας συνέβη το ατύχημα, το οποίο «Ε.Γ.Α.», αφού αποζημιώσει τον τρίτο ζημιωθέντα, θα διεκδικήσει την επανείσπραξη της αποζημίωσης από την (αλλοδαπή) ασφαλιστική εταιρεία που είναι ασφαλισμένο το υπαίτιο όχημα.

Πρακτικά, επειδή οι χώρες του Ενιαίου Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) έχουν προσυπογράψει μεταξύ τους το τμήμα III της Ενοποιημένης Συμφωνίας, στα οχήματα με πινακίδα κυκλοφορίας από αυτές τις χώρες  δεν γίνεται αμοιβαία έλεγχος ύπαρξης πιστοποιητικού διεθνούς ασφάλισης (πράσινη κάρτα), αλλά τεκμαίρεται η ύπαρξη της ασφαλιστικής κάλυψης, υπό την προϋπόθεση ότι η βεβαίωση ασφαλιστικής κάλυψης που χορηγεί η εγχώρια ασφαλιστική εταιρεία και το ειδικό σήμα έχουν γραφτεί και με λατινικούς χαρακτήρες.  

Κατά συνέπεια, οι οδηγοί που θέλουν να ταξιδέψουν εντός αυτών των χωρών και το όχημα τους είναι ταξινομημένο σε μία εξ αυτών, δεν υποχρεούνται στην έκδοση πράσινης κάρτας. Αυτονόητο είναι, ότι οφείλουν να έχουν έγκυρο  και εν ισχύ ασφαλιστήριο συμβόλαιο που καλύπτει την υποχρεωτική ασφάλιση της εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης έναντι τρίτων του οχήματός τους.

Παρ’ όλα αυτά, σας συμβουλεύουμε να ζητήσετε από την ασφαλιστική σας εταιρεία να σας δώσει πράσινη κάρτα,  η οποία συνήθως χορηγείται δωρεάν. Θα σας διευκολύνει σε περίπτωση δειγματοληπτικού ελέγχου και ατυχήματος, διότι η πράσινη κάρτα είναι ένα διεθνώς αναγνωρίσιμο έγγραφο ασφαλιστικής κάλυψης, ενώ ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο στην ελληνική γλώσσα πιθανόν να μην μπορεί να γίνει κατανοητό από κάποια Αρχή στο εξωτερικό και επομένως να δυσκολευτείτε να αποδείξετε την ασφαλιστική σας κάλυψη.

Για τις υπόλοιπες χώρες εκτός «Ε.Ο.Χ.», απαραίτητο  είναι να ζητήσετε από την ασφαλιστική σας εταιρεία να σας χορηγήσει πράσινη κάρτα για τις χώρες που πρόκειται να ταξιδέψετε, η οποία θα ισχύει τις ημέρες του ταξιδιού σας.

Λάβετε,  επίσης, υπόψη, ότι  η σύμβαση ιδίων ζημιών (δηλαδή, «μικτή ασφάλιση»), που είναι προαιρετική και όχι υποχρεωτική, δεν ρυθμίζεται από τις διατάξεις του Π.Δ. 237/1986,  αλλά από τις διατάξεις του ασφαλιστικού νόμου και για να επεκταθεί η ισχύς της στην αλλοδαπή πρέπει αυτό να έχει συμφωνηθεί ειδικά και να καταβληθεί, τυχόν, προβλεπόμενο επασφάλιστρο. Έτσι, για την επέκταση της ασφαλιστικής κάλυψης για ίδιες ζημίες στο εξωτερικό, απαιτείται να εκδοθεί πρόσθετη πράξη, ανεξάρτητη από το πιστοποιητικό ασφαλιστικής κάλυψης εξωτερικού και πιστοποιητικό διεθνούς ασφάλισης - πράσινη κάρτα.

Επομένως, πριν ταξιδέψετε στο εξωτερικό με το όχημά σας, μιλήστε με τον ασφαλιστή σας για το αν χρειάζεται να κάνετε κάποια πρόσθετη πράξη εξωτερικού με ενδεχομένως πληρωμή πρόσθετων ασφαλίστρων, ώστε να επεκτείνετε τις προαιρετικές καλύψεις του ασφαλιστηρίου συμβολαίου σας για το συγκεκριμένο ταξίδι.

Νικόλαος Σταυρόπουλος

Σχετικά άρθρα

ERC-Αζόρες

Οι αγώνες τελειώνουν στη ράμπα και το 2ο σκέλος του πρώτου γύρου για το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ράλι, στις Αζόρες, έφερε ανατροπές.

Ραλφ Σουμάχερ

Μετά το Γκραν Πρι της Αυστραλίας ο Ραλφ Σουμάχερ σχολίασε την αρνητική εικόνα της Williams οι οδηγοί της οποίας, Τζορτζ Ράσελ και Ρόμπερτ Κουμπίτσα, τερμάτισαν δύο και τρεις γύρους, αντίστοιχα, πίσω από τον Μπότας που ήταν ο νικητής.

ΕRC-Αζόρες

Ο πρώτος γύρος του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος, που περιλαμβάνει 8 αγώνες χωρίς άρωμα Ελλάδας (μεγάλη στεναχώρια αυτό) διεξάγεται στις Αζόρες. 

Aνάβαση Διονύσου

Ο πρώτος γύρος του ομώνυμου θεσμού διεξάγεται 30-31 Μαρτίου στην Ανατολική πλαγιά της Πεντέλης, στην ανάβαση Διονύσου.

Αυτόνομα αυτοκίνητα

Κάθε μέρα που περνάει μας φέρνει πιο κοντά στην κυκλοφορία των αυτόνομων αυτοκινήτων στους δρόμους όμως κάτι τόσο ριζικά καινούριο φέρνει μαζί του και νέες προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν.

Αγωνιστικής Λέσχη Αυτοκινήτου Λαμίας

Αρχαιρεσίες του σωματείου ΑΛΑΛ για την ανάδειξη του νέου Δ.Σ. που συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής

Πρόεδρος: Μανώλης Νικόλαος

Αντιπρόεδρος: Κυροδήμος Φώτης

Γενικός Γραμματέας: Στεφανή Γεωργία

Ειδικός Γραμματέας: Κουτρίδης Δημήτριος

Ταμίας: Ανδρικοπούλου Ιωάννα

JLR

Στην πορεία προς την εξάπλωση και την καθιέρωση μιας τεχνολογίας είναι κάποια γεγονότα τα οποία αποτελούν σημαντικούς σταθμούς αφού σηματοδοτούν ότι τείνει να γίνει κυρίαρχη.

Hyundai Tucson N Line

Το Tucson έγινε το πρώτο SUV της Hyundai που απέκτησε τη σπορ έκδοση N Line, την οποία πρωτοείδαμε στο i30.

Skoda

H ναυαρχίδα της Skoda έχει ακόμα ένα λόγο να καμαρώνει για την πορεία της, καθώς έσπασε ένα νέο ρεκόρ.

Διεθνής Αμνηστία

Αυτές τις μέρες πραγματοποιείται στο Όσλο η διάσκεψη Nordic Electric Vehicle (EV) Summit της οποίας βασικό θέμα είναι τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, πόσο πράσινα είναι στην πραγματικότητα και τι μπορεί να γίνει ώστε να μειωθούν οι επιπτώσεις τους στο περιβάλλον.