Είστε εδώ

Auto News

WLTP-Νέα μέτρηση των ρύπων: Αλλάζει τους συντελεστές στα τέλη ταξινόμησης

του Γιάννη Κανουπάκη

Η εφαρμογή από την 1η Σεπτεμβρίου του νέου συστήματος -και μοναδικού στο εξής- υπολογισμού εκπομπών ρύπων, βάσει Κοινοτικής οδηγίας, δημιουργεί νέα δεδομένα στην αγορά αυτοκινήτου, καθώς αλλάζουν οι συντελεστές του φόρου ταξινόμησης. Η σχετική εγκύκλιος του υπ. Οικονομικών προβλέπει αυξήσεις σε επιβατικά και φορτηγά, αναλόγως των κατηγοριών στις οποίες ανήκουν, 30%, 50% ή και 200%, σε όσα, μάλιστα, δεν ακολουθούν τα σύγχρονα ευρωπαϊκά πρότυπα, η αύξηση φθάνει σε 500%. Ασφαλώς θίγονται περισσότερο παλαιότερα και πιο ρυπογόνα οχήματα τα οποία εισάγονται μεμονωμένα από το εξωτερικό και λιγότερο καινούργια με νέες προδιαγραφές ως προς τις εκπομπές CO2, τα οποία κατά βάση περνούν μέσα από το επίσημο δίκτυο των εισαγωγικών εταιριών. Ο Σύνδεσμος Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων έχει ζητήσει ως είθισται -κάθε τετραετία περίπου, οπότε αλλάζουν οι κανονισμοί -, την αναστολή επί 4μήνoυ της προσαύξησης του 50%, που αφορά μεσοσταθμικά τα καινούργια επιβατικά και αναμένεται η ανταπόκριση της κυβέρνησης στο αίτημά του. Έως τον επόμενο Αύγουστο (2019), στο μεταξύ, υπάρχει περίοδος χάριτος για την ταξινόμηση ικανού αριθμού αποθεμάτων των αντιπροσωπειών με βάση το παλαιό σύστημα υπολογισμού εκπομπών, που ήταν, οπωσδήποτε, πιο ευνοϊκό για τους κατασκευαστές. Σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, δεν προβλέπεται να επιβαρυνθούν το 2019 και τα τέλη κυκλοφορίας, εξ αυτού του λόγου.

Έπειτα από το σκάνδαλο σχετικά με το παράνομο λογισμικό μείωσης των εκπομπών ρύπων (Dieselgate), η Ευρωπαϊκή Ένωση άρχισε να αναζητά ένα νέο μοντέλο προσδιορισμού των εκπομπών στα αυτοκίνητα. Έτσι, στην πορεία δημιουργήθηκε το νέο σύστημα μέτρησης που φέρει την ονομασία WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure) και θα εφαρμοστεί από όλους τους κατασκευαστές αυτοκινήτων στα αυτοκίνητα τα οποία θα κυκλοφορήσουν στην Ευρώπη από φέτος τον Σεπτέμβριο. Σύμφωνα με αυτό οι εκπεμπόμενοι ρύποι θα είναι πιο κοντά στην πραγματικότητα, δηλαδή, στα δεδομένα μετακίνησης των Ευρωπαίων, άρα, -κατά προέκταση-, αναμένεται αύξηση των ανακοινώσιμων τιμών από 5 έως και 30%, σε σχέση με τα μέχρι πρότινος ισχύοντα. Η ΕΕ είχε ορίσει τον Σεπτέμβριο του 2017 ως ημερομηνία έναρξης εφαρμογής του νέου συστήματος παράλληλα με το παλαιό με αποτέλεσμα τα αυτοκίνητα να εμφανίζονται, ως τώρα, με δύο τιμές στις εκπομπές ρύπων.

Όφειλαν, βεβαίως, οι εθνικές κυβερνήσεις, εδώ και ένα χρόνο να ενεργήσουν προκειμένου να διασφαλίσουν ότι η φορολογία με βάση το CO2 θα είναι δίκαιη, δεδομένου ότι η WLTP οδηγεί σε υψηλότερη τιμή CO2 για το ίδιο όχημα σε σύγκριση με το προηγηθέν σύστημα NEDC (New European Driving Cycle). Εάν δεν το έχουν κάνει, -και στη δική μας περίπτωση, ειδικότερα, δεν έχει αλλάξει τίποτε από όσα ίσχυαν και πριν-, η εισαγωγή της νέας διαδικασίας δοκιμής θα μπορούσε να αυξήσει κατά πολύ μεγάλο ποσοστό την οικονομική επιβάρυνση των καταναλωτών… Για παράδειγμα, από τον Σεπτέμβριο του 2017 ένα αυτοκίνητο φαινόταν ότι εκπέμπει 100 γρ. CO2 / χλμ, χρησιμοποιώντας την παλιά δοκιμή NEDC, ενώ με το νέο σύστημα εκπέμπει 120 γρ. CO2 / χλμ. Εάν το καθεστώς φόρου εκπομπών μιας χώρας έχει παραμείνει αμετάβλητο, αυτό θα σήμαινε άδικη αύξηση της φορολογικής επιβάρυνσης για ορισμένους καταναλωτές και θα οδηγούσε σε γενική σύγχυση. Σημειώνεται πως για τον υπολογισμό της εργοστασιακής κατανάλωσης και των εκπομπών ρύπων, το πρότυπο NEDC ήταν ένα πρωτόκολλο που όπως έχει αποδειχτεί διαφέρει από την πραγματικότητα κίνησης των οχημάτων στους δρόμους και έτσι τα εργοστασιακά νούμερα παρουσιάζουν αποκλίσεις στις εκπομπές ρύπων και στην κατανάλωση, από ότι συμβαίνει επί του πρακτέου.

 

Τι προβλέπει η εγκύκλιος

Τροποποιούνται, λοιπόν, από την 1η Σεπτεμβρίου, οι συντελεστές  τέλους ταξινόμησης οχημάτων, μετά την εφαρμογή των νέων επικαιροποιημένων προτύπων εκπομπών ρύπων (EURO), σύμφωνα με τους Κανονισμούς 715/2007 και 692/2008. Αυτό γνωστοποιήθηκε αρμοδίως με την υπ’ αρίθμ. ΔΕΦΚΦ/Δ1127532ΕΞ/28.8.2018 εγκύκλιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, με την οποία δόθηκαν οι κατωτέρω διευκρινίσεις:

 

1. Ταξινόμηση νέων οχημάτων από 1/9/2018

Σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο (δ) σχετικό έγγραφο και σε συνδυασμό με τον συνημμένο Πίνακα Ι του Προσαρτήματος 6, του Παραρτήματος Ι, του Καν. 692/2008, από 1-9-2018, τα ισχύοντα πρότυπα εκπομπών καυσαερίων (με το ενσωματωμένο σύστημα διάγνωσης OBD) που πρέπει να πληρούν τα οχήματα κατηγορίας Μ (Μ1 και Μ2) και N1 κλάση Ι, για την 1η ταξινόμηση ως καινούργια, είναι το Euro 6c (Euro 6-2) και το Euro 6d-TEMP (Euro 6-2) με χαρακτήρες AD και AG αντίστοιχα, κατ' εφαρμογή των Κανονισμών 715/2007 και 692/2008, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

Επίσης, ισχύοντα πρότυπα εκπομπών καυσαερίων, από 1-9-2018 είναι και αυτά που φέρουν τους χαρακτήρες ZX, ZY, AX, AY, χωρίς καθορισμένη ονομασία προτύπου (Άνευ αντικειμένου 1 ), καθώς και αυτά που φέρουν τους χαρακτήρες ZZ, AZ, χωρίς επίσης καθορισμένη ονομασία προτύπου (Άνευ αντικειμένου ).

Όπως καταγράφεται στον Πίνακα Ι του Προσαρτήματος 6, του Παραρτήματος Ι, του Καν. 692/2008. 

Επόμενα, ήδη, γνωστά πρότυπα εκπομπών καυσαερίων, τα οποία γίνονται δεκτά, όπως και τα ισχύοντα, είναι κατά σειρά το Euro 6d-TEMP-EVAP (Euro 6-2) με χαρακτήρα BG και το Euro 6d (Euro 6-2) με χαρακτήρα AJ.

Επίσης και σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο (δ) σχετικό, διευκρινίζεται ότι, τα αμέσως προηγούμενα πρότυπα εκπομπών για όλες τις ως άνω κατηγορίες οχημάτων, είναι το Euro 6b (Euro 6-1) με χαρακτήρες W, BA, το Euro 6c (Euro 6-1) με χαρακτήρες ZA, AA, το Euro 6c (Euro 6-2) με χαρακτήρα ZD, το Euro 6d-TEMP (Euro 6-2) με χαρακτήρα ZG και το Euro 6d (Euro 6-2) με χαρακτήρα ZJ.

Διευκρινίζεται ότι αναφορικά με τα προαναφερόμενα ισχύοντα πρότυπα (Άνευ αντικειμένου), χωρίς καθορισμένη ονομασία και σύμφωνα με τις επεξηγήσεις που παρασχέθηκαν, μέσω αλληλογραφίας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, οι χαρακτήρες:

ZX, AX --> αφορούν σε οχήματα πλήρως ηλεκτρικά (Συσσωρευτή)

ZY, AY --> αφορούν σε οχήματα πλήρως ηλεκτρικά (Κυψελών καυσίμου)

Οι χαρακτήρες ZZ, AZ --> αφορούν σε οχήματα (με κινητήρα PI, CI,) με μικρή παραγωγή των οποίων οι κατασκευαστές έχουν ζητήσει την χορήγηση έγκρισης ΕΚ τύπου οχήματος με εκπομπές που έχουν εγκριθεί από αρχή τρίτης χώρας, βάσει των νομοθετικών πράξεων που ορίζονται στην παράγραφο 2.1 του παραρτήματος I της 692/2008 όπως ισχύει.

 

2. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΕΛΟΥΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ

Κατόπιν των ανωτέρω με την έναρξη εφαρμογής επικαιροποιημένων προτύπων εκπομπών ρύπων (Euro), από 1-9-2018 και κατ' εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 2 και 4 του άρθρου 121 και της παραγράφου 1 του άρθρου 123 του ν.2960/2001, όπως ισχύει, σας διευκρινίζουμε ότι ως προς τους συντελεστές για την επιβολή τέλους ταξινόμησης των επιβατικών αυτοκινήτων της δασμολογικής κλάσης 87.03 της Σ.Ο., των φορτηγών αυτοκινήτων των περιπτώσεων (β), (γ) και των βάσεων αυτών της περίπτωσης (δ), καθώς και των αυτοκινήτων οχημάτων της περίπτωσης (ε) της παραγράφου 1 του άρθρου 123 και τις περαιτέρω διαφοροποιήσεις αυτών, ανάλογα με το ευρωπαϊκό πρότυπο εκπομπών ρύπων (Euro), που πληρούν εκ κατασκευής, ως προς την ταξινόμηση, ισχύουν τα ακόλουθα:

 

Πιο συγκεκριμένα:

- Τα επιβατικά αυτοκίνητα που πληρούν εκ κατασκευής, τις προδιαγραφές του ισχύοντος και του επόμενου, ως προς την ταξινόμηση, ευρωπαϊκού προτύπου εκπομπών ρύπων (Euro), υποβάλλονται στους συντελεστές των περ. (α) έως και (ε) της παρ. 2 του άρθρου 121 του ν.2960/2001

-Για τα επιβατικά αυτοκίνητα που πληρούν εκ κατασκευής τις προδιαγραφές του αμέσως προηγούμενου από το ισχύον, ως προς την ταξινόμηση, ευρωπαϊκού προτύπου εκπομπών ρύπων (Euro), οι συντελεστές των περιπτώσεων (α) έως και (ε) της παρ. 2 του άρθρου 121 του ν.2960/2001, αυξάνονται κατά 50%

-Για όσα επιβατικά αυτοκίνητα δεν πληρούν εκ κατασκευής τις προδιαγραφές του ισχύοντος, ως προς την ταξινόμηση και του αμέσως προηγούμενου ευρωπαϊκού προτύπου εκπομπών ρύπων (Euro), και δεν είναι συμβατικής τεχνολογίας, οι συντελεστές των ως άνω περιπτώσεων αυξάνονται κατά 200%

-Για τις περιπτώσεις επιβατικών αυτοκινήτων που δεν πληρούν προδιαγραφές ευρωπαϊκού προτύπου εκπομπών ρύπων (Euro), συμβατικής τεχνολογίας, οι συντελεστές των ως άνω περιπτώσεων, αυξάνονται κατά 500%, σε συνδυασμό με την περίπτωση (ζ) της παραγράφου 3, του άρθρου 121, του ιδίου ως άνω νόμου.

Διευκρινίζεται ότι τα ισχύοντα και τα αμέσως προηγούμενα ευρωπαϊκά πρότυπα εκπομπών ρύπων (Euro) που πρέπει να πληρούν εκ κατασκευής τα φορτηγά αυτοκίνητα (οχήματα Ν1 κλάση Ι), μέχρι 3,5 τόνους, των οποίων η μάζα αναφοράς δεν υπερβαίνει τα 1.305 κιλά, είναι ομοίως αντίστοιχα με αυτά των επιβατικών αυτοκινήτων.

-Ως εκ τούτου, τα φορτηγά αυτοκίνητα των περιπτώσεων (β), (γ) και των βάσεων αυτών της περίπτωσης (δ), καθώς και τα αυτοκίνητα οχήματα της περίπτωσης (ε), της παραγράφου 1 του άρθρου 123 του ν.2960/2001, τα οποία πληρούν εκ κατασκευής τις προδιαγραφές του ισχύοντος, ως προς την ταξινόμηση, ευρωπαϊκού προτύπου εκπομπών ρύπων (Euro) και του αμέσως προηγούμενου, υποβάλλονται στους, κατά τα οριζόμενα, στις ως άνω περιπτώσεις, συντελεστές τέλους ταξινόμησης.

-Τα φορτηγά αυτοκίνητα και αυτοκίνητα οχήματα των ως άνω περιπτώσεων, που δεν πληρούν εκ κατασκευής τις προδιαγραφές του ισχύοντος, ως προς την ταξινόμηση, ευρωπαϊκού προτύπου εκπομπών ρύπων (Euro) και του αμέσως προηγούμενου, προσαυξάνονται κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%), σύμφωνα με την περίπτωση (στ) της παρ. 1 του άρθρου 123.

 

3. ΚΩΔΙΚΟΙ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Σύμφωνα με τα παραπάνω, το Παράρτημα 3 «Κατηγορίες εκπομπών ρύπων (Euro)» της αρ. πρωτ. ΔΕΦΚ 5041345 ΕΞ2013/28-11-2013 ΕΔΥΟ και το παράρτημα 8 της αρ. πρωτ. Δ19Α 5041357 ΕΞ2013/28-11-2013 ΕΔΥΟ, τροποποιούνται από 1-9-2018, ως προς τους κωδικούς 1001, 1002, 1003 και 1006 (κατά περίπτωση και μόνο ως προς τις περιπτώσεις (β), (γ), (δ) και (ε) της παραγράφου 1, του άρθρου 123), ως εξής:

 

Κωδικός               Περιγραφή

1001       Ισχύον πρότυπο εκπομπών ρύπων (Euro) - Euro 6c (Euro 6-2) με χαρακτήρα AD και Euro 6d-TEMP (Euro 6-2) με χαρακτήρα AG, πρότυπο χωρίς καθορισμένη ονομασία προτύπου (Άνευ αντικειμένου) που φέρουν τους χαρακτήρες ZX, ZY, AX, AY, πρότυπο χωρίς καθορισμένη ονομασία προτύπου (Άνευ αντικειμένου) που φέρουν τους χαρακτήρες ZZ, AZ & επόμενα

1002       Αμέσως προηγούμενο πρότυπο εκπομπών ρύπων (Euro) - Euro 6b (Euro 6-1) με χαρακτήρες W, BA, Euro 6c (Euro 6-1) με χαρακτήρες ZA, AA, Euro 6c (Euro 6-2) με χαρακτήρα ZD, Euro 6d - TEMP (Euro 6-2) με χαρακτήρα ZG, Euro 6d (Euro 6-2) με χαρακτήρα ZJ

1003       Λοιπά πρότυπα εκπομπών ρύπων, άλλα από αυτά που εμπίπτουν στους κωδικούς 1001 και 1002

1006       Φορτηγά και βάσεις τους που πληρούν το ισχύον πρότυπο εκπομπών ρύπων (Euro) και το αμέσως προηγούμενο, κατά περίπτωση

Διευκρινίζεται, ότι στο Παράρτημα της παρούσας παρατίθεται Πίνακας, ο οποίος τροποποιεί τον 'Πίνακα Β - Φορτηγά μέχρι και 3,5 τόνους & Βάσεις αυτών - «Ν1»', της (γ) σχετικής, ειδικά και μόνο για τις περιπτώσεις (β), (γ), (δ) και (ε) της παραγράφου 1, του άρθρου 123, του ν.2960/2001. Ειδικότερα, στον Πίνακα του Παραρτήματος της παρούσας, παρατίθενται τα ισχύοντα, ως προς την ταξινόμηση, ευρωπαϊκά πρότυπα εκπομπών ρύπων (Euro), τα αμέσως προηγούμενα και επόμενα δεκτά, για τα φορτηγά αυτοκίνητα (οχήματα Ν1 κλάση Ι), μέχρι 3,5 τόνους, των οποίων η μάζα αναφοράς δεν υπερβαίνει τα 1.305 κιλά, καθώς και για τα αυτοκίνητα οχήματα της περίπτωσης (ε) της ίδιας παραγράφου, άρθρου και νόμου.

Επισημαίνεται ότι για τις λοιπές κατηγορίες φορτηγών αυτοκινήτων, εξακολουθούν να ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στη (γ) σχετική ΕΔΥΟ.

Τέλος και κατόπιν των αλλαγών από 1-9-2018, λόγω έναρξης εφαρμογής επικαιροποιημένων εκπομπών καυσαερίων, βάσει των οποίων καθορίζονται οι συντελεστές τέλους ταξινόμησης, εφιστούμε την προσοχή για την ορθή, ως άνω, συμπλήρωση και επαλήθευση των κωδικών στα σχετικά παραστατικά, για την αποφυγή ενδεχόμενων λαθών στη βεβαίωση και είσπραξη του τέλους ταξινόμησης και στις περιπτώσεις όπου, κατά τον έλεγχο διαπιστωθούν τυχόν διαφορές, εφαρμογή έχουν τα οριζόμενα στο άρθρο 42 του ν.2960/2001, όπως ισχύει.

Σχετικά άρθρα

Το απόγευμα της δεύτερης μέρας των χειμερινών δοκιμών στην πίστα της Βαρκελώνης επεφύλασσε εκπλήξεις, αφού ήταν η πρώτη φορά φέτος που είχαμε κόκκινη σημαία, κάποιο μονοθέσιο αναγκάστηκε να σταματήσει από βλάβη, ενώ κανείς δεν περίμενε τον οδηγό που βρέθηκε στην πρώτη θέση των χρόνων.

Ο Ηλίας Χρηστέας με τον δικό του τρόπο γράφει για τον «Ειπωρχ» που έφυγε Πέμπτη 20 Φεβρουαρίου για τη μεγάλη χωρίς επιστροφή διαδρομή.

Σαρανταπέντε χρονιά μετά από την πρώτη παρουσίαση του Golf GTI στην έκθεση της Φρανκφούρτης, η έκθεση της Γενεύης θα αποκαλύψει σε παγκόσμια πρώτη το 8ης γενιά Golf GTI. 

Σε μια όμορφη εκδήλωση η Cyprus Airways ανακοίνωσε την έναρξη  του νέου απευθείας δρομολογίου της, που συνδέει την Αθήνα με την Πάφο.

Η Mercedes εμφανίστηκε τη δεύτερη μέρα των χειμερινών δοκιμών με ένα νέο σύστημα στο μονοθέσιό της, το οποίο δημιούργησε αμφιβολίες γύρω από τη νομιμότητά του, αλλά και ανησυχία στις άλλες ομάδες σχετικά με την αποτελεσματικότητα.

Είναι δύσκολο να χωρέσεις σε μερικές μόνο παραγράφους 60 χρόνια ιστορίας, επομένως θα δούμε συνοπτικά τα σημαντικότερα γεγονότα γύρω από τη Skoda Octavia.  

Σύμφωνα με τους κανονισμούς οι επιλογές των ελαστικών για στεγνές συνθήκες πρέπει να γνωστοποιούνται 14 εβδομάδες για μακρινούς αγώνες και 8 εβδομάδες για εντός της Ευρώπης.

Ο Σέρχιο Πέρεθ ήταν αυτός που έκανε τον ταχύτερο χρόνο, στο πρωινό σκέλος της δεύτερης μέρας των χειμερινών δοκιμών στην πίστα της Βαρκελώνης, επαναλαμβάνοντας την καλή επίδοση που έκανε την πρώτη μέρα, όταν είχε βρεθεί στη δεύτερη θέση μόλις 0.062 δευτερόλεπτα από τον Μπότας.

Η αλήθεια είναι ότι η γκάμα της DS Automobiles χρειάζεται επέκταση, καθώς αυτή τη στιγμή περιλαμβάνει μόνο δυο μοντέλα, τα DS 3 Crossback και DS 7 Crossback.

Το θηρίο της Aston Martin, η Valkyrie το hypercar με τον ατμοσφαιρικό υβριδικό κινητήρα V12 των 6.5 λίτρων ετοιμάζεται να ολοκληρώσει τον κύκλο δοκιμών πριν αρχίσει να παραδίδεται στους 150 μόνο τυχερούς αυτού του πλανήτη.

Μόνο τόσοι θα την αποκτήσουν…