Ειδική θήκη συνοδεύει το καλώδιο φόρτισης που δίνει η Peugeot

Ιστορικό