Πληροφορίες

7 Απριλίου 2012

Όταν η φαντασία του ανθρώπου επιμηκύνεται σαν…λάστιχο, τότε είναι δύσκολο να προσδιορίσεις τα όριά της. Και η Pirelli απέδειξε, ότι εκτός από κορυφαίες επιδόσεις στο δρόμο, γνωρίζει πολύ καλά να εξάρει και τις φαντασιώσεις.

27 Μαρτίου 2012

Μπορούμε να κατατάξουμε τις περιπτώσεις ευθύνης του Δημοσίου και του ευρύτερου Δημόσιου τομέα σε αυτές που αφορούν σε παραβάσεις του καθήκοντος ασφάλειας  της οδικής κυκλοφορίας, σε παραβάσεις του καθήκοντος ρύθμισης της κυκλοφορίας και τέλος σε  παραβάσεις που δημιουργούν ευθύνη του Δημοσίου από

27 Μαρτίου 2012

Σύμφωνα  με  το νόμο Ν/1911, καθιερώνεται σύστημα αντικειμενικής ευθύνης, δηλαδή ευθύνης χωρίς πταίσμα, για ζημία που προκαλείται κατά κανόνα σε τρίτους (ιδιώτες), κατά τη λειτουργία αυτοκινήτου, η ευθύνη δε αυτή βαρύνει ορισμένα πρόσωπα τα οποία κατά κάποιο συνδέονται με το αυτοκίνητο και τη λει

27 Μαρτίου 2012

Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν. 489/1976, όπως κωδικοποιήθηκε με το Π.Δ. 237/1986 και το Π.Δ.

  •