Εικόνα Νίκος Μαρινόπουλος
Νίκος Μαρινόπουλος

Έχουμε πήξει στην πολιτική και οικονομική ανάλυση τις τελευταίες ημέρες, δίχως λόγο κατά την άποψη μου. Όλοι οι...

Εικόνα Γιάννης Κανουπάκης
Γιάννης Κανουπάκης

Η πιο μακρά σε διάρκεια και η πιο δραματική, όσον αφορά την ουσία της ευρωπαϊκής «αλληλεγγύης», σύνοδος κορυφής των...

motori magazine